Herman Wijffels pleit voor schuldvrij geld!

Herman Wijffels pleit voor schuldvrij geld!

Paul Buitink sprak op 5 september met oud-Rabotopman en oud-SER voorzitter Herman Wijffels over monetaire diversiteit én . . . . schuldvrij geld!

Schuldvrij geld moet hoger op de officiële agenda

Wijffels is momenteel o.a. voorzitter van het Sustainable Finance Lab, een denktank waarin mensen vanuit verschillende disciplines nadenken over de vraag hoe te komen tot een duurzame, stabiele en maatschappelijk dienstbare financiële sector. Paul vraagt of schuldvrij geld hier van betekenis kan zijn aangezien Wijffels in 2011 al te blijken gaf dat hij zich afvroeg of we eigenlijk nog wel verder kunnen met een monetair bestel waarin geld in belangrijke mate in omloop komt als schuld. Er is teveel schuld en als gevolg daarvan nauwelijks partijen die nog schuld op zich kunnen of wíllen nemen.
Wijffels vertelt Paul dan ook dat hij van mening is dat schuldvrij geld een optie is die serieus moet worden onderzocht en een onderwerp is wat hoger op de officiële agenda zou moeten komen te staan.

Politici staan niet open voor échte alternatieven

Binnen het Sustainable Finance Lab worden dit soort alternatieven momenteel onderzocht. Toch lijken dit soort ideeën tot op heden niet echt te leven in Den Haag. Politici en beleidsmakers zien zichzelf over het algemeen als beheerders van het bestaande stelsel en proberen dus binnen de contouren van dit stelsel de boel weer op gang te krijgen, wat tot op heden maar niet wil lukken.

Gebruik schuldvrij geld voor duurzame investeringen

Volgens Wijffels gaat dit met de klassieke kanalen ook niet lukken. De QE programma’s die de afgelopen jaren zijn ingezet door de centrale banken zijn op zijn best in staat om de economie een beetje op zijn plek te houden en niet verder te laten inkrimpen, maar slagen er niet in om de economie weer aan te wakkeren.
Dit zou je kunnen omzeilen met een stelsel dat al of niet gedeeltelijk geld in omloop zal brengen dat niet als schuld ontstaat (soevereine geldcreatie).
Deze liquiditeiten zouden dan ook meteen ingezet kunnen worden om de transitie naar een duurzame economie te financieren, aldus Wijffels.

Academische zelfcensuur

Naast politici en beleidsmakers zijn het natuurlijk ook bankiers zélf die binnen het bestaande stelsel opereren.
Wijffels vertelt dan ook dat het voor hem als ex-bankier makkelijker is om vrijuit te spreken over dergelijke alternatieve ideeën.
Academische zelfcensuur dient dan ook zeker niet onderschat te worden binnen de economische “wetenschap”.
Zoals ex-centraal bankier Bernard Lietaer ooit zei:

You’re killing yourself academically if you touch the money system.
- Bernard lietaer