Na de hoorzitting van het Burgerinitiatief Ons Geld is er nu een kabinetsreactie namens de minister van Financiën.

De brief kunt u hier lezen. De reactie is weinig verbazend.

De minister vindt het plan om een overheidsorgaan digitaal veilig goedkoop geld te laten uitgeven riskant en blijft liever afhankelijk van duur risicovol bankkrediet.

Wij zullen spoedig met een formele analyse en reactie komen, tezamen met een memo aan parlementsleden ter voorbereiding van het kamerdebat.

In de tussentijd kunt u hier een goede initiële reactie vinden van Rob Vellekoop.