Aankondiging: Reinvent Money (14 oktober 2016, 16-19u @ TU Delft)

Aankondiging: Reinvent Money (14 oktober 2016, 16-19u @ TU Delft)

enter image description here

In navolging op het succes van ˜Geld voor de Toekomst” en ˜Reinvent Money” komt er ook dit jaar weer een conferentie over het geldsysteem en alles wat daarmee samenhangt. Ons Geld teamlid Martijn Jeroen van der Linden is betrokken bij de organisatie en zal ook een inhoudelijke bijdrage leveren.

Één van de sprekers is Arnoud Boot, die is aangesteld om het onderzoek te leiden dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft ingesteld n.a.v. het burgerinitiatief Ons Geld. Hij zal samen met de prominente Michael Kumhof van gedachtes wisselen over de vraag in hoeverre het wenselijk is dat centrale banken schuldvrij hun eigen digitale geld (digital cash) in omloop gaan brengen. Kumhof is binnen de academische wereld vooral bekend om zijn IMF working paper The Chicago Plan Revisited, waarin hij en zijn co-auteur Jaromir Benes beschrijven wat de voordelen zijn van schuldvrije geldschepping door de overheid.

Het behoeft geen toelichting dat een gedachten-uitwisseling tussen deze twee heren uitermate interessant is voor een-ieder die met smart uitkijkt naar de resultaten van het WRR-onderzoek naar geldschepping.

Klik hier voor meer informatie over het evenement en gratis kaarten (waardebepaling achteraf).

UPDATE: Het laatste nieuws is dat niet Arnout Boot maar Casper de Vries het WRR-onderzoek gaat leiden.