'De economie' is een gevaarlijk geloof geworden

We moeten toe naar een economie die dienstbaar is aan een wijze van produceren en dienst verlenen die in overeenstemming is met lokale en mondiale sociale en ecologische doelstellingen.

Economie is zowel de aanduiding van een wetenschap als van dat deel van de sociale werkelijkheid, waarin transacties tussen mensen voornamelijk in geld worden uitgedrukt. Economen onderzoeken die werkelijkheid. Ze beperken zich daarbij echter niet tot het weergeven van de economische werkelijkheid.
Economen laten ons via de massamedia ook weten of het ‘slecht’ of ‘goed’ gaat met de economie, of er wel of niet ‘herstel’ van de economie optreedt en hoe dat herstel het beste kan worden bevorderd. Er is een stilzwijgende consensus die inhoudt dat zaken als de ontwikkeling van de staatsschuld, de consumptie en de werkgelegenheid wel bij dat wel of niet herstellen behoren maar de ontwikkeling van ongelijkheid van inkomen en bezit niet.

Lees verder op Joop.nl