Dirk Bezemer (Universiteit Groningen) legt uit dat banken geld uit het niets creëren

Dirk Bezemer (Universiteit Groningen) legt uit dat banken geld uit het niets creëren

Screenshot from 2013-06-19 17:08:52 Onlangs heeft Dirk Bezemer een aantal filmpjes gemaakt waarin hij geld utlegt en het schuldenprobleem. Hij komt hierin tot de volgende conclusies:

 • geld is duizenden jaren geleden ontstaan als schuld en niet spontaan als ruilmiddel zoals men vaak denkt
 • banken maken geld uit het niets
 • het geld dat banken maken wordt gecreëerd als schuld
 • huizenprijzen zijn niet onderhevig aan marktcorrectie omdat bijna al het nieuw gecreëerde geld de markt in komt door de hypotheekmarkt
 • het probleem van dit systeem is dat er jarenlang teveel geld is gecreëerd voor consumptie (vergroot schuld) in plaats van voor productie (vergroot groei, welzijn, inkomen waarmee schuld betaald kan worden)
 • crises zijn *inherent *aan dit systeem
 • oorsprong van conjunctuurcycli zijn de resultaten van moodswings in de economie die ervoor zorgen dat we collectief meer of minder ‘lenen’

In het filmpje stelt hij bij de conclusie dat we een flink aantal jaren zullen moeten bloeden om de schuldbubbel leeg te laten lopen en af te betalen en dat we regulering zouden moeten toepassen om ervoor te zorgen dat banken (weer?) méér of slechts krediet verstrekken aan productie voor de reële economie. Vraagstukken die NIET behandeld worden in de reeks filmpjes zijn de volgende:

 • wat voor rol speelt rente?
 • waarom hebben banken het privilege uit het niets geld te creëren en niet de overheid, die het gratis zou kunnen?
 • waarom vallen banken om?
 • wat is het verschil tussen geld en krediet?
 • is het geld op de bank van mij?

En de allerbelangrijkste: waarom implementeren we niet het Chicago Plan?

Chicago Plan

Het Chicago Plan is een plan uit de vorige grote grote crisis (1933) dat de overheid toestaat door middel van een immense debt-equity swap al het geld in circulatie (dat eigenlijk krediet is; een belofte van de bank aan jou om jou geld te geven) op te kopen met staatsgeld dat wordt gecreëerd uit het niets (zoals banken het nu doen). Vanaf dat moment wordt het banken verboden meer ‘uit te lenen’ dan ze hebben (verbod op kredietverlening / verbod fractioneel reserve bankieren / verbod geldcreatie) en zal alleen de staat nog het officiële geld (ook giraal) produceren. Dit is een non-inflationaire actie omdat er aan het eind niet méér geld is dan daarvoor. De overheid zal dit geld vervolgens de economie in MOETEN spenderen om ervoor te zorgen dat we met zń allen de boodschappen kunnen betalen. Het effect hiervan is dat niemand meer hoeft te betalen voor het gebruik van geld. Mensen kunnen veel lenen van de bank of weinig, en het zal niets uitmaken voor de totale hoeveelheid geld in circulatie (voor het gemak hoort sparen hier even bij). Dit betekent dat er géén enorme schuldenberg zal opbouwen, dat de staatsschuld kan worden áfgebouwd en dat er andere dingen gedaan kunnen worden met geld dat de overheid overhoudt, zoals het verlagen van belastingen of het verschaffen van een basisinkomen. Waarom vertelt Dirk niet over het bestaan van dit plan? Deel 1: http://youtu.be/F_7HIxCg4is Deel 2: http://youtu.be/nyGKs-M8SeU Deel 3: http://youtu.be/v-3zwsufih0 Deel 4: http://youtu.be/ctLc31foiZE