Onder de titel ‘Geldstelsel gammel en onbeheersbaar’ spraken Ons Geld teamlid Edgar Wortmann en Paul Buitink een klein uur lang over monetaire hervorming.