Geldschepping in verkiezingsprogramma GroenLinks

Geldschepping in verkiezingsprogramma GroenLinks

Na acceptatie bij de Partij voor de Dieren krijgt Geldschepping nu ook een plaats in het programma van GroenLinks. Met nagenoeg algemene stemmen hebben de leden van GroenLinks daarvoor op 17 december gekozen. Dit na een warme aanbeveling van hun partijbestuur. Burgerinitiatief Ons Geld lijkt daarmee verder wortel te schieten in politiek Den Haag.

GroenLinks stelt nu:

“Geldschepping moet de samenleving dienen. Bij de standpuntbepaling over geldschepping, na afsluiting van het onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, zijn onze uitgangspunten een goede democratische controle op geldschepping, het voorkomen van financiële zeepbellen en het creëren van ruimte voor publieke bestedingen. We stimuleren dat geld in de productieve economie terechtkomt en ontmoedigen speculatie.”

Ook pleit GroenLinks voor meer politieke betrokkenheid bij het financiële stelsel: “In de Tweede Kamer komt een jaarlijks debat over de staat van het financiële systeem, waarbij de stabiliteit en de integrale samenhang met overheidsbeleid aan de orde komen.”

Deze toevoeging aan het verkiezingsprogramma is mede te danken aan een actief GroenLinks-lid. Zij maakte flyers en de website www.geldschepping.com om haar partijgenoten te informeren. En met succes! Onze dank en waardering daarvoor. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere partijen en hun leden.