Kamervragen over de Virtuele Euro

Kamervragen over de Virtuele Euro

De SP wil meer weten over de virtuele euro.
Op 28 juni heeft ze hierover Kamervragen gesteld.

De Kamervragen volgden kort na het Ons Geld symposium in Amsterdam. Op dit symposium kwam de virtuele euro aan de orde. Geschetst werd hoe de virtuele euro het bankgeld kan vervangen, en ons geld ‘schuldvrij’ kan maken. Dit in lijn met burgerinitiatief Ons Geld, waarin we pleitten voor schuldvrije geldschepping door de overheid, in de vorm van digitaal chartaal geld.

Renske Leijten van de SP gaf medewerking aan het symposium, waar ze aangaf een “financieel groentje” te zijn. Dat weerhield haar echter niet om de virtuele euro op tafel te leggen in Den Haag. Ons Geld is daar blij mee. Het is belangrijk dat de politiek zich gaat bemoeien met de inrichting van ons toekomstige geldstelsel.

Dat het geldstelsel gaat veranderen is een zekerheid. Onhoudbare schulden en technologische ontwikkelingen dwingen daartoe. Banken bestuderen inmiddels wat dit voor hen betekent. Belangrijker is echter dat de politiek zich gaat afvragen wat dit voor ons allen betekent, en nagaat hoe het beter kan. De inrichting van ons geldstelsel moet niet door banken worden gedicteerd. Dat heeft het verleden nu wel voldoende aangetoond. Hoogste tijd dat de politiek haar monetaire verantwoordelijkheid neemt. Die kans ligt nu voor het grijpen.

De virtuele euro moet nog worden ontworpen. Dat vergt dat de eisen worden bepaald waaraan het virtuele eurostelsel moet voldoen. Willen we een voortzetting van het gammele geldstelsel dat we nu hebben? Of grijpen we de kans om iets beters te maken? Het nieuwe stelsel wordt geen geschenk van God, en ook geen schepping van de natuur. Het wordt zo goed of slecht als mensen het maken. Laten we dit keer een goed stelsel maken, en laten we het samen doen, in een open maatschappelijk debat. Dan hebben we kans dat het toekomstige geldstelsel gaat werken voor iedereen.

Met burgerinitiatief Ons Geld hebben we hiervoor de zaadjes gepland. Nu zien we daarvan weer een kiem ontspringen. Dat geeft hoop en moed. Ons Geld volgt de ontwikkeling op de voet!

Wil je Renske een hart onder de riem steken en haar stimuleren, naast vragen over de Depositobank en de Virtuele Euro, nog meer scherpe vragen over het geldstelsel te stellen? Stuur haar dan een bedankmailtje via r.leijten@tweedekamer.nl of een positieve tweet via @RenskeLeijten.

Meer weten over de virtuele euro?

Bekijk of download de presentatie, lees de inleiding of het verdiepende artikel (beide alleen beschikbaar in het Engels).

Wilt u ook dat ons geldstelsel democratisch, stabiel en eerlijk wordt? Steun dan de geldhervorming en doneer.