Niet de bank maar de staat hoort het geld te scheppen

Niet de bank maar de staat hoort het geld te scheppen

Onderzoekers Klaas van Egmond en Bert de Vries stellen dat de crisis het gevolg is geweest van geldcreatie door private banken. Dit schreven ze vandaag in de NRC.

Onlangs hebben ze een working paper uitgebracht. Hun onderzoek bevestigt het werk van economen uit 1930; de auteurs van het Chicago Plan.

Geldschepping door private banken is economisch onwenselijk omdat het leidt tot instabiliteiten met schadelijke gevolgen voor werknemers en werkgevers.

Het is ook politiek onwenselijk omdat de keuze voor inflatie of deflatie een politieke keuze is, die alles te maken heeft met omvang en aard van de nagestreefde economische groei. En het is principieel onwenselijk omdat het scheppen van geld zowel het recht als de plicht van de overheid is.

Als de plicht van geldschepping is teruggebracht naar de overheid maakt het inflatiebestrijding mogelijk. Spaargeld zou waardevast gemaakt kunnen worden. De werkgelegenheid zou kunnen worden gestimuleerd.

Het huidige financiële systeem is een fundamentele, en zeer bedreigende, weeffout van het westerse bestel. Politici zullen de moed moeten opbrengen om ‘de macht van het geld weer ondergeschikt te maken aan de democratie’

Hun onderzoek is hier te lezen. Lees het hele artikel op NRC.