Nieuwsbrief Ons Geld 4 November 2015

In een recente nieuwsbrief verwijzen we naar een nieuwsbrief van afgelopen jaar. Om deze reden staat deze hier onder online geplaatst.

Nieuw initiatief voor een veilige non-profit nutsbank

Beste wereldverbeteraar,

mede dankzij uw steun krijgt het debat over geldschepping steeds meer vorm. Vorige maand was Ons Geld te gast bij de vaste Kamercommissie Financiën voor een hoorzitting over het geldstelsel. De volledige videoregistratie staat online. Als vervolg hierop wordt de Minister van Financiën nu verzocht om een kabinetsreactie op ons burgerinitiatief. Beide worden dan besproken in de Tweede Kamer. Wij hebben goede hoop dat politici beginnen te begrijpen hoe het geldstelsel werkt en vooral ook dat het sterk kan worden verbeterd.

Eén van onze stellingen is dat het publiek meer keuzevrijheid moet krijgen. Wie nu geld wil sparen bij een bank, is gedwongen zijn geld uit te lenen. Het geld staat daarmee bloot aan de risico’s die de bank neemt. Wij pleiten voor geheel veilige, dus échte spaarvormen. Diverse Kamerleden bleken ontvankelijk voor dit idee.

Niet alleen in de politiek is deze gedachte opgepikt. Ook in ondernemend Nederland vindt het gehoor. Richard van der Linde heeft de handschoen met een team van professionals opgepakt en is het proces ingegaan om een 100% veilige non-profit bank te starten: ‘Depositobank’. Vreemd genoeg is het vergunningstelsel daar niet op voorzien. Geheel veilig bankieren is iets nieuws voor banken en toezichthouders. Wij steunen Richard dan ook in zijn streven om deze veilige bank desondanks voor elkaar te krijgen. Het zal wat duwen en trekken worden. Maar we achten het goed haalbaar.

Deze “100% reserve bank” heeft geen winstoogmerk en wordt ondergebracht in Stichting Full Reserve. Op 14 november start een grote crowdfundingcampagne om deze depositobank mogelijk te maken. Bij 16.000 ‘oprichters’ wordt de bank een feit. Van een Oprichter wordt een éénmalige incassomachtiging gevraagd van €50, waarvoor deze een jaar lang een rekening krijgt bij de opening. Naar verwachting zal daar ongeveer een jaar voor nodig zijn. Stichting Full Reserve zal het geld alleen incasseren als aan verschillende voorwaarden, waaronder het aantal van 16.000 rekeninghouders, is voldaan.

Crowdfundingcampagnes hebben een grote kans van slagen als er vrij snel na de start al een fors deel van het doel is behaald. Daarom nodigt Stichting Full Reserve u nu al uit om Oprichter te worden, nog vóór de campagne start. Dan staat er voor het grote publiek straks al een overtuigend aantal op de teller.

Het bestuur van Ons Geld ging u al voor, maar ook prominenten als Willem Middelkoop, Klaas van Egmond en Wouter Koolmees van D66 spreken zich uit voor een full reserve bank. Het initiatief van Stichting Full Reserve is dé manier om aan de politiek en de centrale bank te laten zien dat er behoefte is aan een gewone, saaie, maar geheel veilige bank.

Ga naar de invite only pagina die tot 14 november actief is. U vindt daar alle informatie en kunt in een paar, simpele stappen Oprichter worden. Wij willen dit van harte bij u aanbevelen.

Monetaire hervorming komt niet vanzelf. Die moeten we afdwingen. De introductie van ‘full reserve bankieren’ is daarbij een concrete, haalbare en zinvolle eerste stap.