Plan van Stichting Ons Geld uitgelegd voor burgers én politici

Plan van Stichting Ons Geld uitgelegd voor burgers én politici

Om te beseffen hoe goed het plan van Stichting Ons Geld is, moet je eerst begrijpen hoe ons geldsysteem nu eigenlijk werkt. Anton van de Haar legt dat uit. In de hoop dat ook politici het zullen begrijpen en het plan met spoed de aandacht gaan geven die het verdient.

Op FTM wordt de laatste maanden heftig gediscussieerd over ons monetaire systeem en over de rol van het geld en van de banken daarin. De aanleiding van al die discussies is een aantal voorstellen om dat systeem te hervormen, gelanceerd door de Stichting Ons Geld:

  • Geld dient enkel gecreëerd te worden door middel van een democratisch en transparant orgaan dat handelt vanuit het algemeen belang
  • Geld moet vrij van schuld worden gecreëerd
  • Geld moet in de reële (niet-financiële) economie terecht komen voordat het in financiële markten en vastgoedbubbels terecht komt.
  • Banken moet niet worden toegestaan​​ om geld te creëren
    Deze voorstellen zijn gebaseerd op een hervormingsplan van de Stichting, dat grotendeels is ontleend aan plannen van derden, in de eerste plaats de Positive Money-beweging in het Verenigd Koningrijk.

Het probleem met deze voorstellen is dat ze kennelijk al snel uit hun verband worden getrokken als ze niet goed in de context van dat plan worden geplaatst. En dat heeft kennelijk geleid tot voornoemde discussies, die weinig met de essentie van dat plan te maken hebben en de indruk laten ontstaan dat dit plan wel kan worden af geserveerd.

In de navolgende tekst doet Anton van de Haar een poging om die wijziging beknopt toe te lichten.

Lees verder: http://www.ftm.nl/column/plan-van-stichting-ons-geld-uitgelegd-voor-burgers-en-politici/