"Sovereign Money, paving the way for a sustainable recovery" - Positive Money

**Positive Money publiceerde onlangs het rapport ‘Sovereign Money, paving the way for a sustainable recovery’. **

Het behandelt de opties voor de (Britse) regering om de economie weer op gang te helpen en legt uit, dat de tot op heden gebruikte conventionele en onconventionele strategieën (onder de laatste Quantitative Easing) niet of zelfs averechts werken, en dat de enorme ermee gemoeide sommen verdwijnen in de zakken van banken en de 5% toch al rijksten van het land.

Als oplossing wordt voorgesteld: Sovereign Money Creation (SMC). Dit gaat ruwweg als volgt in zijn werk:

  1. De centrale bank, c.q. de Bank of England, creëert nieuw geld en stort dit op de rekening van het Ministerie van Financiën (Treasury). In ruil daarvoor krijgt de BoE speciale schuldpapieren, met als kenmerken 0 procent rente en geen vervaldatum. Deze worden boekhoudkundig opgeteld aan de creditkant van de balans van de BoE, maar leveren in de praktijk de overheid geen afdwingbare verplichtingen op. Je zou kunnen zeggen dat dit geld nog steeds schuld is, maar zonder de nadelen daarvan.

  2. Het nieuwe geld kan door de regering op verschillende manieren gebruikt worden. Het rapport behandelt a) directe bestedingen, bv. aan nieuwbouw van betaalbare huizen of aan het energetisch efficiënter maken van bestaande huizen, b) verlagen van de belastingen, c) uitkeren aan de bevolking (citizen’s dividend). De auteurs prefereren optie a omdat die het grootste positieve effect op de economie heeft. Daarnaast zal de bevolking met het nieuwe geld schulden afbetalen, zodat de schuldenlast kleiner wordt en banken weer meer kunnen gaan uitlenen.

NB.** SMC is geen vorm van Full Reserve Banking!** Het geeft de overheid een krachtig gereedschap om de crisis aan te pakken, maar in dit voorstel blijven ook de banken het recht houden om geld te scheppen. Daarmee is het een voorstel met een sterk strategisch karakter. Op de bijbehorende webpagina staat dan ook:

Importantly, the creation of sovereign money through SMC can be done without having to stop banks creating money, so it’s something the government and Bank of England could do right now without having to face the counter-lobbying and political battle of trying to remove subsidies and privileges from the banking sector.

Positive Money loopt m.i. met dit rapport het risico om hardcore fans van zich te vervreemden.

Directe link naar pdf-versie.