Verslag AMI-conferentie - door Edgar Wortmann

Verslag AMI-conferentie - door Edgar Wortmann

ami

Deze herfst vond in Chicago een conferentie plaats over monetaire hervorming. Ons Geld teamlid Edgar Wortmann was erbij, en doet hieronder kort verslag.

aaeaaqaaaaaaaawoaaaajgewmzm4ymrhlwuwowutndjloc05ywfiltmyntrkndc5m2vjzg

“In 2013 heb ik de conferentie van het American Monetary Institute (AMI) eerder bezocht. Toen vooral om te luisteren. Dit jaar was ik spreker, en mocht ik vertellen over het burgerinitiatief in Nederland en de inzichten die wij daarbij hebben opgedaan. Er was veel waardering en belangstelling voor de ontwikkeling in Nederland. In Amerika wordt gedacht dat Nederland nu vooroploopt. En misschien is dat ook wel een beetje zo, dankzij onze overlegcultuur, en het onderzoek naar publieke geldschepping, dat in opdracht van minister Dijsselbloem wordt uitgevoerd.

Maar in Amerika zag ik ook belangrijke vorderingen. In 2013 was de conferentie overwegend gericht op monetaire vraagstukken. Hoe zit het geldstelsel in elkaar en hoe kan het beter? Dit jaar lag het accent meer op de bredere context van de geldhervorming. Illustratief was het optreden van politicus Dennis Kucinich. Hij vertelde hoe zijn beeld van de wereld radicaal veranderde, toen hij het monetaire systeem ging begrijpen. Alsof hij uit een doos stapte van beperkingen, en ging inzien dat we de wereld kunnen maken zoals we willen dat-ie is.

Ook andere sprekers gingen in op de bredere context van de geldhervorming. Voormalig ambtenaar Jim Wert, die in Washington jarenlang de wetten schreef voor het geld- en bankwezen, meent dat het tijd is voor een cultuurverandering. Nu alle levensbehoeften vergaand zijn ‘gemonetariseerd’, kan de huidige exploitatie van het geldstelsel niet blijven voortduren. Het wordt tijd om anders te gaan denken over geld, en het geldstelsel op een maatschappelijk verantwoorde wijze te gaan regelen.

Een andere spreker, pastoor Delman Coates zag zijn geloofsgemeenschap in 2008 ernstig verstoord door huisuitzettingen als gevolg van de financiële crisis. Hij vroeg zich af hoe dit mogelijk was in zijn relatief welvarende gemeente. Door zich daarin te verdiepen ging hij het financiële stelsel begrijpen. Sindsdien meent hij dat alle strijd voor sociale rechtvaardigheid dweilen is met de kraan open, zolang het monetaire stelsel niet wordt veranderd. Daarom roept hij zijn geloofsgenoten op om die verandering af te dwingen. En deze oproep vindt weerklank volgens Delman Coates. Een revival van Martin Luther Kings ‘I have a dream’, maar dan nu geconcretiseerd, via hervorming van het geldstelsel?

De solidariteit was groot tijdens deze conferentie. Ingewikkelde debatten over technische details bleven uit. Ik heb het gevoel dat monetaire hervorming de studeerkamer ontgroeit, en zich een plaats op straat een het verwerven is. En dat is misschien wel het beste nieuws dat ik uit Amerika had mee kunnen brengen.”