Verslag van Lezing van Ad Broere over Financieel Systeem

Verslag van Lezing van Ad Broere over Financieel Systeem

Op 16 oktober 2013 gaf econoom Ad Broere een lezing aan de TU Delft in het kader van het Studium Generale dat door de TU wordt georganiseerd.

De lezing van Ad gaf een buitengewoon helder inzicht in het financiële stelsel en in onderwerpen zoals geldschepping, rente en vermogensverdeling. Ook komen initiatieven die gaan leiden naar een economie, waarin geld ondergeschikt is aan mens en maatschappij aan bod.

Ad Broere gaf de volgende toelichting op zijn lezing:

“Het financiële stelsel met zijn commerciële banken, investeringsbanken en -fondsen, beurzen, particuliere- en institutionele beleggers enzovoort , is een uiterst gecompliceerd systeem. Het lijkt op een enorm camouflagescherm waarachter zich een wereld afspeelt waar maar weinigen iets van begrijpen en waarop velen afhaken omdat het te ingewikkeld is. Toch spelen zich achter het camouflagescherm zaken af die in hoge mate bepalend zijn voor ons leven en materiële welzijn.Het is daarom nodig om meer van dat raadselachtige systeem te begrijpen. Hoe kan er immers een verandering worden ingezet als niet wordt ingezien waar en waarom het verkeerd gaat?In het camouflagescherm zitten 1000 geblindeerde ramen. Het lukt mij in deze lezing slechts om hiervan bij wijze van spreken 6 open te zetten. Het licht dat er daardoor valt op wat er zich achter afspeelt zal u misschien verontrusten of zelfs boos maken. Het is hopelijk wel het begin van een zoektocht, die er toe leidt dat u beter gaat begrijpen wat de reden is waarom de economie vast is gelopen en niet meer in beweging lijkt te krijgen. In mijn boek `Geld komt uit het Niets´ leest u meer over de onderwerpen die ik in deze lezing aanstip. In workshops kunnen onder mijn begeleiding specifieke onderwerpen worden uitgediept.”