WRR onderzoek “Geldschepping”

WRR onderzoek “Geldschepping”

wrr

Als gevolg van burgerinitiatief Ons Geld laat de regering het thema “geldcreatie weer in publieke handen” nader onderzoeken.

Dat onderzoek heeft ze bij de WRR neergelegd (TK 32 013 nr. 135 p. 22). De WRR is inmiddels met de voorbereidingen begonnen. Het projectteam is samengesteld onder voorzitterschap van Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie te Rotterdam. De WRR zal dit onderzoek doen op basis van wetenschappelijke literatuur, inzichten uit het buitenland en gesprekken met maatschappelijke partijen, de financiële sector en de wetenschap. Ons Geld is uitgenodigd om nadere toelichting te geven.

Documentatie van het burgerinitiatief is hier na te lezen: http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/